זד

מאַכן דיין לעבן גרינגער מיט אַ מאַכט רעדערשטול